• آشنایی با net

روند کاری Asp.net

.net با روند کارکرد متفاوت خود این مشکل را حل کرده که تحت شبکه جهانی تمام کامپیوتر ها به سرور وصل شوند و بی نیاز از هر گونه برنامه تمام درخواست های خود را انجام دهند.

مبحث الکترونیک از این تغییر پا به عرصه وجود نهاد که پس از تعریف مختصری بر asp.netبه تشریح سیستم یک کتابخانه الکترونیک می پردازیم.

 

 

مفاهيم تكنولوژي Net.

‍VB.NET يكي از زبانهاي جديد برنامه‌سازي شي‌گرا است كه با ارائة رهيافت Component-Based به طراحي و توسعه نرم‌افزار مي‌پردازد. آنچه ما در حال حاضر از زبانهاي برنامه‌سازي Component-Based در اختيار داريم و آنچه كه VB.NET در اختيار ما قرار مي‌دهد، افق جديدي به سوي توليد و طراحي نرم‌افزارهاي پيشرفته را در روي ما قرار مي‌دهند.

نرم‌افزار، به عنوان يك سرويس، هدف اصلي نسل بعدي در سيستم‌هاي محاسباتي است. براي مثال، VB.NET زباني مناسب براي توليد و طراحي صفحات وب، ايجاد اجزايي با قابليت استفاده مجدد و ايجاد محيط‌هايي چند رسانه‌اي را به عنوان زباني كه هدفش توسعه ايجاد نرم‌افزار‌هاي پيشرفته است، در اختيار ما قرار مي‌دهد.

زبان برنامه‌سازي VB.NET، به همراه تكنولوژي جديد شركت نرم‌افزاري مايكروسافت يعني .Net ارائه گرديد، از اين رو از تكنولوژي .Net اين شركت بهره مي‌برد. پس در ابتدا به بيان مطالبي درباره محيط .Net مي‌پردازيم.

 

چرا .Net؟

در گذشته زبانهاي برنامه‌سازي، سيستم‌هاي عامل و محيط‌هاي اجرايي نرم‌افزار‌ها براي دوره‌اي خاص ساخته مي‌شدند. هنگاميكه برنامه‌ها از محيط‌هاي روميزي(Desktop) به اينترنت منتقل مي‌شدند، ابزارهاي موجود نيازمند API هايي اضافي و قابليتهاي ديگري بودند. بيشتر اين قابليتها در كنار زبانهاي برنامه‌سازي بعنوان ابزارهايي جهت رفع اين نيازمنديها ارائه مي‌شدند. هرچند اين ابزارهاي اضافي بصورت قابل توجهي نيازمنديها را حل كرده و باعث رسيدن اينترنت به وضعيت كنوني شدند، اما همچنان مسائل بسياري وجود داشت كه نياز به حل شدن داشتند.

.Net به منظور پشتيباني از كاربردهاي عصر جديد اينترنت ساخته شد. مواردي همچون گسترش، امنيت و versioning، كه از مسايل مهممي بودند، توسط .Net پوشش داده شدند. قسمت مركزي .Net بخش CLR (Common Language Runtime) است كه يك موتور اجرايي مجازي است كه از توسعه، امنيت و ارتقاي نسخه كد پشتيباني مي‌نمايد. در گذشته چنين امكاناتي براي كدهاي كامپايل شده فراهم نبود. بدليل اينكه .Net توانست بر اين مشكلات اساسي فائق آيد، راه حل قدرتمندتري جهت ساخت برنامه‌هاي تحت اينترنت به شمار مي‌رود.

 

.Net چيست؟

.Net محيطي جهت ساخت برنامه‌هاي توزيع شده است كه شامل ابزارهايي نظير ,كتابخانه كلاسهاي پايه

(BCL : Base Class Library)، CLR و زبانهاي برنامه‌نويسي است. اين ابزارها امكان ساخت انواع مختلفي از نرم‌افزارها، از قبيل فرمهاي ويندوز، ADO.Net، ASP.Net و سرويسهاي وب، را فراهم مي‌آورند.

فرمهاي ويندوز، مجموعه‌اي از كتابخانه‌ها جهت ساخت رابط‌هاي كاربر گرافيكي براي برنامه‌هاي كاربردي است. اين كتابخانه‌ها اغلب API هاي Win32 را در خود دارا مي‌باشند. همچنين امكان استفاده از رهيافت شي‌گرايي را جهت توليد آسان برنامه‌هاي تحت ويندوز، فراهم مي‌آورند.

ADO.Net مجموعه‌اي از كلاسهاي شي‌گرايي است كه جهت ساخت مولفه‌هاي داده و سطوح دسترسي داده در برنامه‌هاي n-tiered مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ASP.Net شامل مدل برنامه‌نويسي فرمهاي وب است كه بوسيلة آن برنامه‌هاي تحت وب ساخته شده و تحت اينترنت قابليت اجرا پيدا كرده و از طريق مرورگر(Browser) قابل دسترسي مي‌باشند. اين روش مدل بهبود يافته برنامه‌سازي وب است كه در آن كدها در سرور كامپايل مي‌شوند ولي همانند صفحات HTML در كامپيوتر مشتري اجرا مي‌شوند.

سرويسهاي وب، رهيافتي جديد، مستقل از Platform و استاندارد، جهت ايجاد ارتباط و فعاليت بين سيستمهاي ناهمگون در اينترنت، مي‌باشند. سرويسهاي وب .Net، از زير ساخت شي‌گرايي برنامه‌نويسي ASP.Net استفاده مي‌كنند، اما همچنان از استانداردهاي باز و مدلي بر پاية پيغام(Message Based Model) استفاده مي‌نمايند. استفاده از استانداردهاي باز از قبيل XML، WSDL و UDDI باعث مي‌شوند تا سرويسهاي وب با ساير سرويسهاي وب استاندارد كه پياده‌سازي‌هايي متفاوت دارند، بدون توجه به محيط و Platform آنها، ارتباط برقرار نمايند.

اين چند نمونه، اندكي از انواع مختلف نرم‌افزارهايي بودند كه مي‌توان تحت .Net به پياده‌سازي آنها پرداخت.